ana
Proje hakkında
Tıp haberleri
Yazarlara
Tıpta lisanslı kitaplar
ana
Yoğun tedavi, anestezi ve reanimasyon, ilk yardım

YOĞUN TEDAVİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, İLK YARDIM

ders Yanıklar, donma, elektrik çarpması 2012
Yanık hastalığı Epidemiyoloji Lokal lezyonların patofizyolojisi Yanıkların sınıflandırılması Yanık şokunun patojenezi Yanıklar şok kliniği Yanıklara ilk yardım Patogenez ve yanık toksinisi ve septikotoksin kliniği Yanık hastalığının tedavisi Elektriksel yaralanma. Patogenez. Klinik İlk yardım için ilk yardım Frostbite Dönemleri ve donma derecesi İlk yardım ve tedavi Donmaların komplikasyonları Kimyasal yanıklar
Vyatkina P. Paramediğin tam tıbbi referans kitabı. Bölüm I 2012
Bu, tıbbi asistan için gerekli tüm bilgileri içeren güncellenmiş ve güncellenmiş bir referans kitabıdır. Pratisyen bir hemşirenin, tıbbi asistanın obstetrik merkezinde, klinik teşhis laboratuarında bir ambulansla uğraşması gereken tıbbi prosedürler ve bunların uygulanması için detaylı öneriler görsel olarak açıklanmıştır. Acil bakım ve en önemli semptom ve sendromların teşhisi hakkında tam bilgi verilmektedir. Paramedik-laboratuvar asistanının çalışmalarında kullanılan önde gelen klinik, biyokimyasal, immünolojik ve diğer yöntemlere ait veriler sunulmaktadır. Acil durumlarda "Ambulans" yapısında paramedik davranışının taktiklerini anlatıyor Önünüzde, paramedik için gerekli tüm bilgileri içeren güncel ve güncellenmiş bir el kitabı. Pratisyen hemşirenin Acil Tıbbi Bakımda, tıbbi asistanda ve ebe merkezinde, klinik teşhis laboratuarında karşılaştığı tıbbi prosedürler açıkça tarif edilmiş ve bunların uygulanması için detaylı öneriler verilmiştir. Acil bakım ve en önemli semptom ve sendromların teşhisi hakkında tam bilgi verilmektedir. Paramedik-laboratuvar asistanının çalışmalarında kullanılan önde gelen klinik, biyokimyasal, immünolojik ve diğer yöntemlere ait veriler sunulmaktadır. Acil durumlarda ambulansın yapısında paramedik davranışının taktikleri anlatılmaktadır.
Vyatkina P. Paramediğin tam tıbbi referans kitabı. Bölüm II 2012
Bu, tıbbi asistan için gerekli tüm bilgileri içeren güncellenmiş ve güncellenmiş bir referans kitabıdır. Pratisyen bir hemşirenin, tıbbi asistanın obstetrik merkezinde, klinik teşhis laboratuarında bir ambulansla uğraşması gereken tıbbi prosedürler ve bunların uygulanması için detaylı öneriler görsel olarak açıklanmıştır. Acil bakım ve en önemli semptom ve sendromların teşhisi hakkında tam bilgi verilmektedir. Paramedik-laboratuvar asistanının çalışmalarında kullanılan önde gelen klinik, biyokimyasal, immünolojik ve diğer yöntemlere ait veriler sunulmaktadır. Acil durumlarda ambulansın yapısında paramedik davranışının taktikleri anlatılmaktadır. Burada sağlık görevlisi için gerekli tüm bilgileri içeren ek ve güncellenmiş bir dizin. Pratisyen hemşirenin Acil Tıbbi Bakımda, tıbbi asistanda ve ebe merkezinde, klinik teşhis laboratuarında karşılaştığı tıbbi prosedürler açıkça tarif edilmiş ve bunların uygulanması için detaylı öneriler verilmiştir. Acil bakım ve en önemli semptom ve sendromların teşhisi hakkında tam bilgi verilmektedir. Paramedik-laboratuvar asistanının çalışmalarında kullanılan önde gelen klinik, biyokimyasal, immünolojik ve diğer yöntemlere ait veriler sunulmaktadır. Acil durumlarda ambulansın yapısında paramedik davranışının taktikleri anlatılmaktadır.
Vyatkina P. Paramediğin tam tıbbi referans kitabı. Bölüm III 2012
Bu, tıbbi asistan için gerekli tüm bilgileri içeren güncellenmiş ve güncellenmiş bir referans kitabıdır. Pratisyen bir hemşirenin, tıbbi asistanın obstetrik merkezinde, klinik teşhis laboratuarında bir ambulansla uğraşması gereken tıbbi prosedürler ve bunların uygulanması için detaylı öneriler görsel olarak açıklanmıştır. Acil bakım ve en önemli semptom ve sendromların teşhisi hakkında tam bilgi verilmektedir. Paramedik-laboratuvar asistanının çalışmalarında kullanılan önde gelen klinik, biyokimyasal, immünolojik ve diğer yöntemlere ait veriler sunulmaktadır. Acil durumlarda ambulansın yapısında paramedik davranışının taktikleri anlatılmaktadır. Burada sağlık görevlisi için gerekli tüm bilgileri içeren ek ve güncellenmiş bir dizin. Pratisyen hemşirenin Acil Tıbbi Bakımda, tıbbi asistanda ve ebe merkezinde, klinik teşhis laboratuarında karşılaştığı tıbbi prosedürler açıkça tarif edilmiş ve bunların uygulanması için detaylı öneriler verilmiştir. Acil bakım ve en önemli semptom ve sendromların teşhisi hakkında tam bilgi verilmektedir. Paramedik-laboratuvar asistanının çalışmalarında kullanılan önde gelen klinik, biyokimyasal, immünolojik ve diğer yöntemlere ait veriler sunulmaktadır. Acil durumlarda ambulansın yapısında paramedik davranışının taktikleri anlatılmaktadır.
dersler Resüsitasyon temelleri 2011
Doğum uzmanları ve sağlık görevlileri için dersler (tıp okulları ve tıp fakülteleri için). Anlatım 1 Terminal Devletleri. Kardiyopulmoner ve serebral resüsitasyon. Anlatım 2 Akut kardiyovasküler yetmezlikte canlandırma ve BT. Anlatım 3 Akut solunum yetmezliğinde canlandırma ve yoğun tedavi. Anlatım 4 Şokta canlandırma ve yoğun bakım. Anlatım 5 Koma için canlandırma ve yoğun bakım. Anlatım 6 Akut eksojen zehirlenme için canlandırma ve yoğun bakım. Anlatım 7 (paramedik için) Çevresel faktörlerin olumsuz etkileriyle canlandırma ve yoğun bakım. Anlatım 8 (paramedik için) Obstetrik patolojide canlandırma ve yoğun bakım. Anlatım 9 Anesteziyoloji ve resüsitasyon kavramı. Genel anestezi çeşitleri. Lokal anestezi.
dersler Terminal koşullarının yoğun tedavisi 2011
Terminal durumları Kompensatuar adaptif reaksiyonlar Pre-diyagonal durum Terminal duraklama Agony Klinik ölüm Kan dolaşımının kesilme tipleri Acil servislerde kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR). Kardiyak arrest için özel durumlar. Açık kalp masajı için endikasyonlar KPR sonu için kriterler KPR için endikasyonlar ve kontrendikasyonlar KPR'nin modern kavramları Kan dolaşımını korumak için alternatif yöntemler.
ders anestezi 2011
Anestezi Bileşenleri Anestezi İnhalasyon Anestezi Anestezi Aparatı ve İnhalasyon Anestezisinde Kullanılan Genel Anestezi İlaçlarının Anestezi Kademesi Komplikasyonlarının Preoperatif Hazırlık Sınıflandırması
ders Resüsitasyon. Terminal durum kavramı, Kardiyopulmoner resüsitasyon 2011
Tarihsel geçmiş, terminal durumları, klinik ölüm tanısı, kardiyak arrest tipleri, kardiyopulmoner resüsitasyonun evresi, resüsitasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi, ilaç uygulama yolu, defibrilasyon, postresüsitatif hastalık, çocuklarda IITAR CPR çalışması
ders Akut kan kaybı 2011
Dnepropetrovsk Devlet Tıp Akademisi Anesteziyoloji, Yoğun Terapi ve Acil Tıp Anabilim Dalı. Akut kan kaybı. Kligunenko Ye. N. Akut kan kaybı, kanamanın ardından ortaya çıkan ve klinik olarak şok ile kendini gösteren adaptif ve patolojik reaksiyonların gelişimi ile karakterize olan bir durumdur. Makale, kandaki tüm kan kaybının yol açtığı şok tedavisinin temel prensiplerini, hidroksietil nişasta ve perftoran (perflorokarbonlar bazında hemoglobin olmayan oksijen taşıyıcı) gibi modern kan ikamelerini kullanarak sunmaktadır.
Yushchuk N.D. ve diğerleri (comp.). Acil ve acil durumlarda doktorlar için test görevleri 2011
Cevaplarla birlikte test görevlerinin içeriği: Akut cerrahi patoloji ve yaralanmalar için ilk yardım ve acil bakım Acil tıbbi yardım Acil tedavi Ana ve ek literatür.
1 2 3 4 5 6 7 8
Tıbbi portalı "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com